Om Ture 8

Historia

Ture 8 eller Riddaren 24 som är fastighetsbeteckning, är en fastighet med bostäder och lokaler vid Grev Turegatan 8 på Östermalm i centrala Stockholm. Den mycket unika byggnaden blev inflyttningsklar år 2014 och nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2015.

Kvarteret Riddaren är ett av de största innerstadskvarteren i Stockholm. I nordöstra hörnet av kvarteret ligger Östermalms saluhall. Kvartersnamnet finns dokumenterat sedan 1649 och har liksom Riddargatan troligen samband med ätterna Brahe och Oxenstierna som på 1600-talet ägde stora tomter och trädgårdar i området. På Petrus Tillaeus karta från 1733 är kvarteret i det närmaste obebyggt.

Grev Turegatan börjar vid Birger Jarlsgatan i syd, korsar bland annat Riddargatan, Humlegårdsgatan, Linnégatan, Karlavägen och slutar vid Valhallavägen i norr. Gatan fick sitt nuvarande namn 1858. Gatan är troligen uppkallad efter ståthållaren Gabriel Gustafsson Oxenstierna son Ture Gabrielsson Oxenstierna. Han hade en malmgård i närheten av Nybroviken som fadern fått i gåva av Gustav II Adolf. År 1665 kallades gatan Greve Tures Gatu. På Petrus Tillaeus karta från 1733 kallas den norra delen av gatan för Squalbergsgatan och den södra delen Trädgårdsgatan. Här fanns en trädgård (nu platsen för Sturegallerian) med en svalande bäck, en sidoarm till Rännilen. I södra avsnittet av Grev Turegatan, som numera är gågata, ligger en av entréerna till Sturegallerian.

Mitt emot denna ligger Ingenjörsvetenskapsakademiens hus, i det som tidigare var ridhuset och nöjespalatset Tattersall som skapats av arkitekterna Gustaf Lindgren och Agi Lindegren 1895-1896. Tidigare fanns här även två biografer: Elite-Biografen (stängde 1958) och Östermalms-Biografen (stängde 1928). Längst ner vid Birger Jarlsgatan återfinns Eldhs fontän från 1921. En minnestavla på huset Grev Turegatan 35 talar om: “I ett hus på denna tomt föddes författaren Hjalmar Söderberg den 2 juli 1869.”

Mitten av 1800-talet

Platsen bebyggs med bostadshus

På platsen för dagens Riddaren 23 och 24 stod en av Stockholms många väderkvarnar kallad Slipan. I mitten av 1800-talet började kvarteret bebyggas med bostadshus.

1858

Grev Turegatan får sitt namn

Gatan fick sitt nuvarande namn år 1858 och är troligen uppkallad efter ståthållaren Gabriel Gustafsson Oxenstierna son Ture Gabrielsson Oxenstierna.

2014

Inflyttning

Den mycket unika byggnaden blev inflyttningsklar år 2014.

2015

Årets Stockholmsbyggnad

Byggnaden nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2015.

2021

God Jul

Styrelsen önskar God Jul